Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf)

Αίτηση υποψηφιότητας (pdf)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΜΒΑ» μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις  για τις ημερομηνίες 19 και 20/7  στο Τμήμα Πρωτοκόλλου  του ΤΕΙ ΑΜΘ, Άγιος Λουκάς, 65404 (τηλ. 2510462137, κα Παπάντσιου).