Διεύθυνση επικοινωνίας:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κτίριο Βιβλιοθήκης
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Τηλ.: 6907218122, 6948000964
e-mail: admmba@teiemt.gr