Διεύθυνση επικοινωνίας:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κτίριο Βιβλιοθήκης
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Τηλ. & fax: 2510462293
e-mail: admmba@teiemt.gr