Δρ Νικόλαος Θερίου
Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc in Economics (Οικονομικές Επιστήμες), Πανεπιστήμιο Bradford, Αγγλία.
MΒΑ in Corporate Planning & Financial Management (Επιχειρησιακός Προγραμματισμός και Χρηματοοικονομική Διοίκηση), Πανεπιστήμιο Bradford, Αγγλία.
PhD in Strategic Management (Στρατηγική Διοίκηση), Πανεπιστήμιο Derby, Αγγλία.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στρατηγική Διοίκηση
Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης
Διοικητικά Συστήματα Ελέγχου
Μέτρηση Οργανωσιακής Απόδοσης
Εταιρική Διακυβέρνηση
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Στρατηγική Διοίκηση
Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με Χρήση Η/Υ
e-mail: ntheriou@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462371
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ Ειρήνη Καμενίδου
Υπεύθυνη Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ Προγράμματος MBA
Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Δημοσιογραφίας, Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Θεσσαλονίκης (ιδιωτικό).
BSc στη Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης.
BSc Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Ειδίκευση Μάρκετινγκ Τροφίμων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
PhD στo Μάρκετινγκ Τροφίμων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Έρευνα Αγοράς
Marketing (Marketing Τροφίμων, Κοινωνικό Marketing, Τουριστικό Marketing, Marketing Νοσοκομειακό – υγείας)
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Έρευνα Μάρκετινγκ
Σύγχρονα Θέματα Μάρκετινγκ
e-mail: rkam@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462157
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Ευστάθιος Δημητριάδης
Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Πάρμας, Ιταλία.
MSc στη Διασφάλιση Ποιότητας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας.
PhD στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Στατιστικές Μέθοδοι Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Ελληνικές Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμογές της Στατιστικής στον Τουρισμό, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις Κοινωνικές Επιστήμες.
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Ερευνητική Μεθοδολογία
Έρευνα Μάρκετινγκ
e-mail: edimit@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462304
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Δημήτριος Μαδυτινός
Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc in Business Administration and Informatics, Lund University, Lund, Sweden.
Specialisation in Informatics and Information Systems, Lund University, Lund, Sweden.
PhD in Finance and Financial Modelling, The Business School, University of Greenwich, London, UK.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Management Information Systems
e-commerce
Behavioral Finance
Decision Support Systems
Performance Measurement
Financial Modeling
Information Systems Implementation
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: e-Logistics και Διαχείριση Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με τη Xρήση Η/Υ
Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα
Προγράμματα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών – ERP
e-mail: dmadi@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462219
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Αθανάσιος Μανδήλας
Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο (ΑΣΟΕΕ), Αθήνα.
MSc στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
PhD στη Λογιστική, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υλοποίηση και εφαρμογή των IFRSs/IASs
Λογιστική Εκπαίδευση
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Εταιρική Διακυβέρνηση/Λογιστική Ηθική
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα
Προγράμματα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών – ERP
e-mail: smand@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462222
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Παύλος Δελιάς
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
MSc στην Οργάνωση και Διοίκηση, Πολυτεχνείο Κρήτης.
PhD στη Διαχείριση Ροών Εργασιών, Universite Paris-Dauphine, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Συστήματα Διαχείρισης Διαδικασιών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνικές Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων
Μέτρηση Απόδοσης των Επιχειρήσεων και Στρατηγικών
e-mail: pdelias@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462368
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Σπυρίδων Μάμαλης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Αγροτικής Οικονομίας, ΑΠΘ, Ελλάδα.
MSc στο Διεθνές Αγροτικό Μάρκετινγκ και στο Μάρκετινγκ Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο.
PhD στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Εστίασης, Πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Μάρκετινγκ Τροφίμων και Αγροτικό Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Διεθνές Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
e-mail: mamalis@econ.auth.gr
Τηλέφωνο: 2510462195
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Κωνσταντίνος Τερζίδης
Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Οικονομικών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
PhD Πανεπιστημίου Έρλανγκεν Νυρεμβέργης, Γερμανία.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γενικό και Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Εφοδιαστική
Επιχειρησιακή Ηθική
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδων Εργαζομένων
e-mail: kter@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462198
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Δημήτριος Κουσενίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ακαδημαϊκά προσόντα: Διδακτορικό δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Λογιστική (Master of Accountancy – MAcc, Faculty of Law and Financial Studies), Πανεπιστήμιο Glasgow, Scotland, UK.
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων), Σχολή ΝΟΕ, ΑΠΘ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κεφαλαιαγορές και Πληροφοριακό Περιεχόμενο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Αποδοτικότητα Χαρτοφυλακίων Χρεογράφων
Αποτίμηση Χρεογράφων και Αποτελεσματικότητα των Αγορών
Δημόσιες Εγγραφές και Εισαγωγές Εταιρειών στο Χρηματιστήριο
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διοικητική Λογιστική
e-mail: kousenides@gmail.com
Τηλέφωνο: 2310997201
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Ακαδημαϊκά προσόντα: Μεταδιδακτορική Έρευνα στον επιστημονικό τομέα Επιστήμες Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, υποτομέας Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ.
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Επικοινωνίας – Πληροφόρησης, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπό ενημέρωση
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Διεθνές Μάρκετινγκ
e-mails: ikotza@teiser.gr/ikotza@jour.auth.gr
Τηλέφωνο: 2321049314
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Κοσμάς Κοσμίδης
Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δημιουργική Λογιστική
Πρόβλεψη Εταιρικής Πτώχευσης
Επιλογή Λογιστικών Μεθόδων
Λογιστική Αποτίμηση των Επιχειρήσεων
Διαχείριση Κινδύνων
Τραπεζική
Θεωρία της Πρακτορείας
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
e-mail: kosmidis@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462327
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Χρυσάνθη Μπορμπότση
Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Οικονομικών, Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης.
BSc Τεχνολόγου Λογιστηρίου, Tμήμα Λογιστικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας.
MSc στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Φιλοξενία και Αναψυχή
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων
e-mail: xborbotsi@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462157
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Μιχαήλ Πιπιλιαγκόπουλος
Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
ΜSc Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δυναμική Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Τεχνικές Αποτίμησης Επιχειρήσεων
Λειτουργική Οργάνωση Επιχειρήσεων και αποτελεσματικός προγραμματισμός προσφοράς (Logistics)
Λογιστική Κόστους
Προϋπολογιστικός Έλεγχος και Τεχνικές Αναφοράς.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα
e-mail: m_pipil@teiemt.gr
Τηλέφωνο: 2510462211
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα