Δημήτριος Χατζούδης
Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
MSc «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης», Οικονομική Κατεύθυνση, Νομική Σχολή ΔΠΘ.
PhD στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στρατηγική Διοίκηση
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Στρατηγική Διοίκηση
e-mail: dchatzoudes@yahoo.gr
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα