Δρ Γεώργιος Θερίου
Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BA in Business Studies, University of Derby Μεγάλης Βρετανίας.
MA in Human Resource Management, University of Derby Μεγάλης Βρετανίας.
PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη.
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Μεγάλης Βρετανίας.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οργάνωση & Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μέτρηση Οργανωσιακής Απόδοσης
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Στρατηγική Διοίκηση
Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων
e-mails: therioungeorgios@gmail.com/giorgos@stlab.gr
Τηλέφωνο: 2510462156
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης
Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: BA Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
MSc in Finance and Financial Information Systems, University of Greenwich, UK.
PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση Έργων
Διαχείριση Κινδύνου
η-Επιχειρείν
Επιχειρησιακό Outsourcing
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Επιχειρηματικότητα σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης
Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης
Διαχείριση Αλλαγών
e-mails: lsarigia@pme.duth.gr/lasarig@gmail.com
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δημήτριος Χατζούδης
Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ
Ακαδημαϊκά προσόντα: Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ.
ΠΜΣ «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης», Οικονομική Κατεύθυνση, Νομική Σχολή ΔΠΘ.
Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπό ενημέρωση
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Υπό ενημέρωση
e-mail: dchatzoudes@yahoo.gr
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα