Σας καλωσορίζω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΜΒΑ», το οποίο υποστηρίζεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα και ανταγωνιστικά ΜΒΑ Προγράμματα της ευρύτερης περιοχής μας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έμφαση στους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ.

(β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

(γ) Η προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία (entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια και ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Η αποστολή μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα αυριανά ηγετικά στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και τους μελλοντικούς νέους επιχειρηματίες, να δρουν ως συντελεστές αλλαγής και καινοτομίας, να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πετυχημένων επιχειρήσεων και οργανισμών μακροπρόθεσμα, και να δημιουργούν νέα γνώση, μεθόδους, και πρακτικές στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές σας επαγγελματικές επιδιώξεις αλλά και σε διεθνείς ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προδιαγραφές. Προσφέρει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και επιθυμούν να διευρύνουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξειδικευτούν στους ευρύτερους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) και Μάρκετινγκ (Marketing).

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξή του σε ακαδημαϊκά θέματα.

Οι απόφοιτοί μας έχουν ευκαιρίες καριέρας στη στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ παράλληλα, η κτήση του ΜΒΑ, βοηθά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις υψηλότερων διοικητικών θέσεων μέσα στην ιεραρχία επιχειρήσεων – οργανισμών.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές και να παράγει στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών που θα κατέχουν όλες τις απαραίτητες και σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να τις οδηγήσουν στη μακροπρόθεσμη επιβίωση τους μέσα από ένα πολύπλοκο, αβέβαιο, και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Θερίου